press international em*PIK society
www.flickr.com
stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset
Blog > Komentarze do wpisu
Niemiec i Biskup spotyka się normalnie z Katolikiem, a Polacy i Katolicy spotykają się z nienormalnymi Oświadczeniami biskupów!

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2008 r.
Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski


Od pewnego czasu odnotowuje się w środkach społecznego przekazu niepokojące sygnały, sugestie czy nawet żądania podważające kompetencję Stolicy Apostolskiej w dziedzinie obsadzania stolic biskupich.( 1) Tego typu działania stanowią niedopuszczalną metodę wywierania nacisku na wewnętrzne sprawy Kościoła (2.)

oraz są próbą ograniczania jego autonomii. (3.)

Przypominamy, że Stolica Apostolska reprezentowana przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski stosuje autonomiczną procedurę kanoniczną obsady stolic biskupich. Próby jej ograniczania i kontrolowania były podejmowane od wieków przez reżimy absolutystyczne, próbujące zawładnąć wszystkimi wymiarami życia człowieka. (4.) Ostatnio miało to miejsce w czasach komunistycznych. (5.) Kościół powszechny i Kościół w Polsce zawsze bronił wolności swoich decyzji personalnych. (6.)

Stwierdzamy z ubolewaniem, że w naszym kraju pojawiają się obecnie próby podważania usankcjonowanej od lat praktyki wyboru biskupów diecezjalnych przez naciski, także za pomocą środków społecznego przekazu, (7.) włączając w to również media publiczne. Działania te przynoszą szkodę Kościołowi i społeczeństwu, (8.) zwłaszcza że w dyskusjach używany jest język niechęci, podziałów i antagonizmów.
Te działania są równocześnie zaprzeczeniem wychowawczej roli mass mediów, ( 12. ) które zamiast budowania ducha jedności (9.) i tworzenia płaszczyzn porozumienia, (10.) zamieniają się w narzędzia służące szerzeniu nieufności i podejrzliwości. (11.) Skutkiem takiej działalności będzie nieuchronne pogłębienie podziałów i uprzedzeń w społeczeństwie.
W imię wspólnego dobra
Ojczyzny wzywamy wszystkich do zaniechania podobnych praktyk, a ludzi Kościoła prosimy o przyjmowanie decyzji Ojca Świętego w duchu wiary i zrozumienia, tak jak czyniliśmy to w latach pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II.
+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20080412&id=po02.txt

Der Bischof

Zdrada państwa, zawiadomienie o przestępstwie 20110615 Stefan Kosiewski do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie

sowa (») | 15. 6. 2011| gelesen: 53x |
frankfurt/dom/biskup-ffm.jpg

Prezydium Episkopatu Polski zapoznało 10. 4. 2008 r. Naród Polski z oświadczeniem, którego Polacy nie mogą po prostu zrozumieć bez złożenia dodatkowego, oficjalnego wyjaśnienia przez autorów oświadczenia. ( Chcemy wiedzieć, o co tak naprawdę im szło, kiedy pisali dokument, bo przecież nie mogli myśleć tylko i wyłącznie o stołkach dla siebie) ! Dlatego też poddaje się pod uwagę:


Konspekt Kościoła i Polaka

I. Prezydium EP porusza w Oświadczeniu sprawę obsadzania stanowisk kościelnych (vide: 1.) oraz zabiega o to, żeby nikt "z zewnątrz" (2.) nie naruszał "autonomii" 3.) Kościoła w tej dziedzinie.

Wskazuje przy tym na "reżimy absolutystyczne" (4.), które w dawnych wiekach podejmowały próby ograniczania tej autonomiii, ostatnio w czasach komunistycznych.

Uwaga, nie tylko historycznej natury, którą się tu stosuje:

Jeżeli stanowiskami biskupimi znowu obdziela w Kościele sam Papież, to bardzo dobrze!

Bo w czasach głębokiej pogardy władzy komunistycznej do Narodu Polskiego i do Kościoła, za Bieruta i za czasów UB i SB, stanowiskami biskupimi jawnie obdzielała swoich ludzi żydowska hołota. Berman i Radkiewicz mianowali kogo chcieli na biskupa, a Kościół zatwierdzał już tylko oficjalnie tych wybrańców w randze tzw. Administratorów Apostolskich.

Nie było żadnej autonomii także w sprawie obsadzania stanowisk kościelnych poza granicami PRL. Wręcz odwrotnie: była ZMOWA, (jak ponownie była ZMOWA w Magdalence, zmowa ludzi Władzy i ludzi Kościoła), było m.in. spisane na kartce porozumienie Episkopatu i Rządu PRL dotyczące obsadzania stanowisk kościelnych poza granicami Kraju. Na znak protestu przeciwko temu haniebnemu porozumieniu słabych ludzi małego formatu i bezwzględnych złoczyńców Polacy na Emigracji przekształcili nazwę Harerstwa pośród Polonii na Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju.

Jeżeli ktoś ośmieli się tu zaprzeczyć prawdzie to znaczy, że nie ma w nim prawdy i Jezus wyprze się takiego człowieka, jak powiedział. Nie chodzi o jakiegoś jednego biskupa wśród Polonii, lecz o to, że zgodę i paszport od UB, a potem od Służby Bezpieczeństwa, musiał mieć każdy ksiądz, który wyjeżdżał do pracy na Misjach, także do pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji. Bez wyjątku - każdy. To bardzo boli, bo nie umieliśmy się wtedy jeszcze spowiadać inaczej, nip po polsku, nie potrafiliśmy Bogu wyznawać naszych grzechów do ucha kapłana w obcym języku. To boli po kilkudziesięciu nawet latach. Boli Polaków i Katolików, Polonię boli. Episkopat Polski musi to wreszcie zrozumieć, że nie można tego tematu wiecznie zrzucać pod stolik.

II. W sprawie krytyki środków społecznego przekazu (7.) Episkopat Polski lekceważy od dwóch lat krytykę i prośbę Papieża Benedykta XVI. o rozwiązanie bolesnej dla Kościoła sprawy obsady stanowisk kierowniczych w Rozgłośni Maryja.

Nie może bowiem być tak, żeby społeczny nadawca zamieniany był od wewnątrz przez jego kierownictwo w tubę propagandową kolejnej antypolskiej grupki przechrztów, która ma przejąć w Polsce rząd! To druga sprawa, która bardzo boli Katolików, Patriotów i Polaków.

III. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński służył Bogu i Narodowi Polskiemu w Kościele Powszechnym i w Swiecie. W Oświadczeniu z 10. kwietnia nie ma mowy jednym słowem nawet o Narodzie, lecz mówi się o "społeczeństwie", (8.) , jakimś "duchu jedności" (9.) z niewierzącymi a być może i z wrogami Pana Boga, których nie brakuje w każdej społeczności ludzkiej. Mowa jest o jakimś masońskim " duchu jedności" , lecz nie ma mowy o Duchu Swietym, który dodaje Katolikom i Polakom ochoty i mądrości do nauki. W oświadczeniu podpisanym przez trzech biskupów z datą 10 kwietnia 2008 roku nie ma odwołania się nie tylko do Ducha Swiętego, ale i do Jezusa Chrystusa, nie ma w egzegowanym tekście odwołania się do Pana Boga.

To jest taki sam diabelski tekst jak odrzucona przez Francuzów i Holendrów Konstytucja dla Europy, w której też nie było miejsca dla Boga.

IV. Rolą mass mediów (12.) kościelnych ( "mass" ro znak masoński taki sam jak litera "V") nie jest budowanie masońskiego "ducha jedności" z niewierzącą w Boga grupą społeczną, bo to jest zadanie i rola głupiego: budowanie jedności całego społeczeństwa, jak w czasach Gierka. Rolą mediów katolickich i zadaniem dla Katolika i Polaka jest żyć tak, jak uczyli nas żyć nasi Ojcowie, z pochodzenia narodowego: Polacy, a nie ubowcy, którzy za Polaków chcieliby uchodzić.

Nikt nie ma prawa zacierać różnic między  między Dobrem, a Złem, jeżeli pragnie Dobra.

Dlatego Episkopat Polski musi sprawy jasno nazywać po imieniu, jeżeli ma na celu kształtowanie właściwych postaw Polaków i prowadzenie nas ku Zbawieniu. Jeżeli biskupi nie chcą prowadzić Polaków bez celu, jak Edward Gierek prowadzał Naród Polski w Sierpniu jeszcze po manowcach, to Episkopat Polski powinien się otworzyć na POSTULATY, które doń spływają od Narodu. Bo w przeciwnym wypadku sam się skazuje na DYKTAT z ZEWNATRZ, DYKTAT absolutystycznego REZIMU MASONERII , który chce wszystko dyktować w Kościele, zgodnie z Planem Likwidacji Kościoła.

V. Kościół to nie jest grupa mężczyzn odżywiających się na koszt Kościoła. Kościół to Wspólnota Wiernych, w której jest obecny Duch Swięty także i po to, żeby bronić księży przed naciskami z ZEWNATRZ, przed Złem. W dawnych czasach biskupi zatrudniali na swoich dworach sekretarzy i poetów, którzy zabiegali o giętkość umysłu i dbali o gładkość słowa.

Postuluje się niniejszym, żeby Episkopat Polski powrócił z wewnątrznej Emigracji, usiadł przy jednym stole z przedstawicielami Narodu Polskiego, którzy zgłaszają postulaty do Władz Kościoła, bo wierzymy Bracia w jednego Boga, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który za nas cierpiał rany, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. A jeśli żyjemy w czasach pogan, to nie szukajmy z nimi jedności, bo nie może być jedności z wrogami Kościoła, z ludźmi niewierzącymi, którzy motają grzeszmnych ludzi jak wąż oplata drzewo, żeby oszukać fałszywym "duchem jedności", omamić "boginią rozsądku", dla której Rewolucja Francuska wystawiła w katedrze paryskiej ołtarz.

VI. Czuwaj! Bądź nieufny i podejrzliwy (11.) w stosunku do wilka w owczej skórze i do każdego przejawu Zła. Tak mówi każdy Katolik na całym świecie do Blićniego swego od początku katolickiego świata.

To jest przesłanie nauczania katolickiego polskich dzieci i młodzieży: CZUJ po Bożemu i CZUWAJ!

VII. Masoneria przemawia w imię mitycznego "wspólnego dobra" . Zakłada liczne loże "Eintracht", "Zgoda", Centra Chrześcijańskie i Katolickie "Concordia" , także wśród Polonii. To jest robota Złego, niszczy Kościół i Naród Polski. Nie wolno chować głowy w piach sztucznie wszczynanej walki o stołki. Mależy zasiąść do stołu, jak w sierpniu 1980 i porozmawiać z Polakami o tym, co boli Kościół, co jest niezbędne do życia Narodu Polskiego, jak Chleb Zycia Wiecznego.

Trzeba chcieć, żeby był w naszych oświadczeniach i w naszych słowach zawsze Chrystus i wiara w Boga Zywego.

Tak nam dopomóż Bóg.


  • Stefan Kosiewski‎"Conversi ad Dominum" Proporce były mojego autorstwa więc mozna je rozumieć jako moje wezwanie do Księdza Proboszcza. I taka była intencja :)
    ...Za wywieszenie szkaplerza wandyjskiego teraz nie mordują.
  • Boże Ciało 2011
    Ołtarz przy moim domu
    Zdjęcia: · 
http://sowamagazyn.wordpress.com/2011/06/26/stefan-kosiewski-konspekt-kosciola-i-polaka/
niedziela, 13 kwietnia 2008, kultur

Polecane wpisy